Framsteg inom informationsteknik

Informationsteknik är ett samlingsnamn för framsteg och möjligheter som skapats inom datateknik och telekommunikation. Begreppet myntades under början på 1990-talet som en reaktion på nya möjligheter att hantera information och kommunikation med dator. Även om datorer bara funnits en kort tid är inte informationsteknik någonting nytt, då människan alltid snabbt tagit till sig nya tekniker för att förbättra sitt sätt att kommunicera på. 

Den förmekaniska och mekaniska perioden 

Den allra tidigaste perioden inom teknologi kan ses som tiden mellan 3000 f.Kr och 1450 e.Kr. då människan först började kommunicera genom att till exempel skriva och räkna. Mellan 1450 och 1840 e.Kr. ägde den så kallade mekaniska perioden rum, i vilken vi kan börja se korrelationer mellan dagens teknologi och den som användes då. På grund av intresse för teknologi gjordes en massa uppfinningar under perioden och det kan sägas att de första analoga datorerna härstammar från den här tiden. 

Från elektromekanik till elektronik 

Den elektromekaniska perioden från ca 1840 till 1940 såg början av den telekommunikation som vi har idag. Många revolutionerande uppfinningar kom till under den här tiden som till exempel morsealfabetet, telefonen och radion. Den första digitala datorn utvecklades av IBM under 1944 och den användes under Manhattanprojektet för att simulera möjligheten att detonera en atombomb. Dessa nya uppfinningar krävde elektroniska strömbrytare istället för elektromekaniska, vilket i sin tur ledde till nya uppfinningar och framsteg inom utvecklingen av datorer. 

I dag har vi kommit ett steg lägre och befinner oss i en period av konstant information och internet. Att vi har datorer och internet idag är ett resultat av utvecklingen av de elektroniska datorerna under slutet på 1900-talet och präglas av den digitala revolutionen som har ägt rum under de senaste 50 åren. Internet uppfanns 1969, World Wide Web utvecklades 1989 och sedan 1991 har internet som vi känner till det funnits och har sedan dess blivit synonymt med den moderna informationstekniken. 

Informationsteknik idag 

Sedan lanseringen av internet som vi känner till det idag under början på 1990-talet har området vuxit explosionsartat och idag använder nästan hälften av jordens befolkning internet. Utvecklingen av datorn och internet har gjort att vi kommunicerar på alldeles nya sätt idag än för enbart tio år sedan. Framstegen inom teknologi har gjort vårt sätt att kommunicera väldigt mycket snabbare och mera globala, då det går att vara i kontakt med människor från världens alla hörn med hjälp av datorerna. 

Bara för att de första digitala datorerna uppfanns under slutet på 1900-talet innebär inte heller att utvecklingen tog slut där, utan teknologiföretagen fortsätter hela tiden utveckla datorerna längre. I princip är de smarttelefoner, surfplattor och smartklockor som var och varannan har nuförtiden exempel på små datorer. 

Informationsteknologin har förändrats så att de främsta utvecklingarna inom kommunikation idag sker över internet och innebär nya lösningar på nätet eller för hur internet används. Ju snabbare internetet blir, desto flera möjligheter finns det för kommunikation. En utveckling som skett under de senaste åren är lanseringen av olika slags appar som hjälper till att göra vardagen enklare för folk. En bra sak att komma ihåg är dock att internet och informationsteknologi inte fullt ut kan ersätta den mänskliga kommunikationen utan agerar som ett komplement till denna.