Internet under 2020-talet

Internet har utvecklats sedan 1960-talet till att bli en av de viktigaste faktorerna i dagens samhälle och det är svårt att föreställa sig ett liv utan internet idag. Idéen till internet utvecklades under 1960-talet av det amerikanska försvaret och under början på 1970-talet skickades det första e-postmeddelandet. Under 1980-talet utvecklades nätverket och det växte i storlek, för att under 1990-talet slå igenom ordentligt genom lanseringen av World Wide Webb. Den första webbplatsen lanserades 1991 och sedan dess har internetet blivit en del av vår vardag. Under 2000- och 2010-talet har internetet blivit det huvudsakliga stället för nästan all vår kommunikation. Vi håller kontakt via sociala medier, läser tidningar och artiklar och söker till oss all information genom internet. 

I den här artikeln tittar vi på vad som kommer att hända med internetet under 2020-talet. 

Ett snabbare internet 

För tillfället opererar de flesta internetuppkopplingar med ett 4G internet men ett flera gånger snabbare internet, 5G, har redan utvecklats och kommer att lanseras på flera ställen under 2020-talet. Ett snabbare internet innebär flera möjligheter till utveckling och troligen kommer 5G-nätet leda till ökade möjligheter inom artificiell intelligens över internet. 

Det kommer att vara möjligt att utveckla ny programvara som gör vår vardag ännu lättare och allt flera appar som hjälper oss. Internet kommer att kunna användas till att koppla upp oss själva och våra kroppar ännu mera än idag för att kunna skräddarsy allt från träningsprogram och utvecklingsplaner till automatiska insulinpumpar – allt styrt och monitorerat genom internet. 

Data och makt 

Data är framtiden men det är även mycket makt som står på spel när det gäller vem som har rätt till data och lyckas få fram den. Idag använder sig de flesta fortfarande av samma nätverk för datalagring men i och med att internetet utvecklas under 2002-talet, kommer flera att kunna etablera egna nätverk för lagring av data utan att behöva förlita sig på andra aktörer. 

I och med att det redan finns problem i dagens samhälle med för mycket data och data som är inkorrekt, kommer säkert mycket resurser under 2020-talet ägnas åt att städa upp internet, för att se till att inte falsk information sprids. Detta kommer att innebära att internet skapar nya jobb och möjligheter att se över vad det är för data som lagras och till vilken effekt. 

Större krav på reglering och säkerhet 

Under början på 2000-talet växte internet så snabbt att det var svårt för lagstiftning och andra reglerande organ att hägna med. Detta har lett till att det har funnits gråzoner för olaglig verksamhet att ske i och att stora företag fått mycket makt över personer och världsekonomin genom att få tillgång till människors data över internet. Detta kommer att förändras under 2020-talet då styrande organ kan vara minst lika informerade som de stora företagen och därmed se till att dessa inte får för mycket makt. Det kommer att ske flera förändringar när det kommer till restriktioner och säkerhet under 2020-talet för att internet ska bli en säkrare och mera demokratisk plats för alla. 

Internet som fenomen är onekligen här för att stanna och 2020-talet kommer visa nya sidor av vad tekniken är kapabel till.