Combitech fortsätter att växa och 220 nya medarbetare har rekryterats under årets andra kvartal

Under kvartalet har det komplexa säkerhetspolitiska omvärldsläget fortsatt att dominera. Detta avspeglas i ett, från flera sektorer, ökat behov och fortsatt stor efterfrågan på tjänster inom totalförsvar. Combitech redovisade under perioden en orderingång som ökat med 54 procent samtidigt som över 220 nya medarbetare har rekryterats.

Under kvartalet tecknade Combitech även ett tioårigt ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) gällande LSS Mark med ett totalt värde på cirka 1,2 miljarder SEK under kontraktsperioden. Avtalet omfattar tjänster och teknisk support för den svenska arméns digitala infrastruktur för ledningsstöd.

– Att vara en del av den svenska arméns digitala transformationsresa är ett stort privilegium och ansvar. På Combitech innebär det att vi är med och utvecklar Sveriges motståndskraft. Detta avtal är ett bra exempel på det. Jag är stolt över att se vilken skillnad vi gör genom att bidra till ett smartare och mer motståndskraftigt samhälle, och jag är angelägen om att få med ännu fler medarbetare i det arbetet, säger Jessica Öberg, vd Combitech.

Combitech har också tillsammans med Demoskop släppt Totalförsvarsrapporten där över 500 beslutsfattare inom näringslivet svarat på frågor om sin beredskap. Den visar bland annat att endast tio procent av Sveriges företag har beredskap för att klara en påfrestning i samhället, och 77 procent upplever en otydlighet om vad som gäller från regering och myndigheter.

– Företagen är avgörande för totalförsvarsförmågan. För att bygga motståndskraft måste vi öka samverkan mellan myndigheter och näringslivets olika branscher och företag, men även andra samhällsengagerade verksamheter. Där fortsätter vi på Combitech att starkt bidra genom att kombinera kompetens, teknik och erfarenhet mellan olika verksamheter och branscher – alltid med människan i centrum, fortsätter Jessica Öberg.

Under perioden märks en betydande och fortsatt ökning av uppdrag inom främst militärt och civilt försvar:

• LSS Mark, ett tioårigt ramavtal med Försvarets materielverk (FMV), med ett totalt värde på cirka 1,2 miljarder SEK under kontraktsperioden. Det omfattar tjänster och teknisk support för den svenska arméns digitala infrastruktur för ledningsstöd.

• Stockholm stad – konsulttjänster inom digitalisering, it och informationssäkerhet.

• Västra Götalandsregionen upphandlar ramavtal omfattande konsulttjänster inom bland annat riskanalys, kontinuitetsplanering, krishantering och förmåga totalförsvar.

• Ytterligare utveckling av Combitechs strategiska partnerskap med BAE Systems Hägglunds genom tre större åtaganden. Dessa består av samverkan inom CV90 och bandvagn för den europeiska marknaden och kommer att pågå under de kommande tre åren.

• Combitechs cyberverksamhet vinner ökat förtroende inom försvarsdomänen och företaget har bland annat tecknat ett viktigt, långsiktigt avtal kring säkra utvecklingsmiljöer.

• Combitech anslöt sig till Ericssons Enterprise Partner Program för att sälja och leverera Ericssons nya Privata 5G-produkter och lösningar, även kallade EP5G.

• Ett förtroende från SCA att leda deras digitala transformationsresa mot en digitaliserad och effektiviserad verksamhet, för att fortsatt vara en ledande aktör på marknaden.

Nyckeltal för april-juni 2023 (jämförelsetal Q2 2022 inom parentes):
Försäljningsintäkter: Omsättning 1 023 MSEK (866 MSEK)
Resultat och marginal: Rörelseresultat, EBIT 75 MSEK (55 MSEK)
Rörelsemarginal: 7,3% (6,4%) 
Operativt kassaflöde: -47 MSEK (18 MSEK)
Antal medarbetare i slutet av andra kvartalet: 2 217

Fritid 2023

Allt fler svenska vuxna spelar online kasinospel på sin fritid för underhållning och nöje. Om du letar efter något att göra, kom ihåg att kasinospel främst är avsett för vuxenunderhållning, även om vinsterna i bästa fall kan vara riktigt stora.

Written by 

Leave a Reply