Ett nyligen finansierat projekt för artificiell intelligens får officiellt erkännande av det tyska federala ministeriet

Tidigare denna månad fick Industrial Solar GmbH, ett dotterbolag till CISH, 310 000 euro för att delta i ett utvecklingsprojekt för artificiell intelligens (AI) på 3 miljoner euro som en del av ett forsknings- och utvecklingskonsortium. Nu har företaget och dess partners fått ett officiellt erkännande för sina insatser. Kort efter det att projektet finansierades fick Industrial Solar ett officiellt erkännandecertifikat från det tyska federala ministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd. Certifikatet bekräftar att Industrial Solars bidrag är offentligt erkänt, och urvalsprocessen för finansieringstilldelningarna var mycket konkurrensutsatt för innovativa AI-tillämpningar för klimatskydd. Projektet med titeln AI-Methoden für die autarke und selbstoptimierende solare Energieerzeugung (AI-metoder för självförsörjande och självoptimerande solkraftsproduktion) är ett av de 28 projekt som fick finansiering. AuSeSol-AI Genom att finansiera AuSeSol-AI vill det tyska federala ministeriet främja AI-tillämpningar för klimatskyddet. Urvalskriterierna omfattade en hög grad av praktisk relevans, tvärvetenskapliga grupper, ett samarbete mellan vetenskap och industri, samt idéer som konkurrerar med varandra för att uppfylla det internationella klimatinitiativets princip om “goda idéer som kan rädda framtiden”. Industrial Solar har lyckats uppfylla dessa kriterier i samarbete med viktiga partner från den akademiska världen (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Forschungszentrum Jülich GmbH, Technische Universität München) och industrin…