Ett nyligen finansierat projekt för artificiell intelligens får officiellt erkännande av det tyska federala ministeriet

Tidigare denna månad fick Industrial Solar GmbH, ett dotterbolag till CISH, 310 000 euro för att delta i ett utvecklingsprojekt för artificiell intelligens (AI) på 3 miljoner euro som en del av ett forsknings- och utvecklingskonsortium. Nu har företaget och dess partners fått ett officiellt erkännande för sina insatser.

Kort efter det att projektet finansierades fick Industrial Solar ett officiellt erkännandecertifikat från det tyska federala ministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd. Certifikatet bekräftar att Industrial Solars bidrag är offentligt erkänt, och urvalsprocessen för finansieringstilldelningarna var mycket konkurrensutsatt för innovativa AI-tillämpningar för klimatskydd. Projektet med titeln AI-Methoden für die autarke und selbstoptimierende solare Energieerzeugung (AI-metoder för självförsörjande och självoptimerande solkraftsproduktion) är ett av de 28 projekt som fick finansiering.

AuSeSol-AI


Genom att finansiera AuSeSol-AI vill det tyska federala ministeriet främja AI-tillämpningar för klimatskyddet. Urvalskriterierna omfattade en hög grad av praktisk relevans, tvärvetenskapliga grupper, ett samarbete mellan vetenskap och industri, samt idéer som konkurrerar med varandra för att uppfylla det internationella klimatinitiativets princip om “goda idéer som kan rädda framtiden”. Industrial Solar har lyckats uppfylla dessa kriterier i samarbete med viktiga partner från den akademiska världen (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Forschungszentrum Jülich GmbH, Technische Universität München) och industrin (Concentrating Solar Power España S.L och fortiss GmbH).
Att få detta offentliga erkännandecertifikat är en motiverande kraft för Industrial Solar. Det visar att företaget inte bara är uppdaterat med den senaste utvecklingen när det gäller att hitta innovativa lösningar för att bekämpa klimatförändringarna, utan också har gjort ett korrekt strategiskt drag genom att fokusera mer på Tyskland. 

Industrial Solar GmbH

Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% av SolarSpring GmbH – båda baserade i Freiburg/Tyskland.

Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.

Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:
https://www.industrial-solar.de/en/

Written by 

Leave a Reply