Check Point Software: Cyberattackerna har ökat med 32 procent på ett år

Check Point Software Technologies släpper nu sin rapport över utvecklingen inom cybersäkerhetshot under andra kvartalet 2022. Under perioden ökade antalet globala cyberattacker med 32 procent jämfört med samma kvartal 2021. Antalet attacker per vecka per verksamhet nådde också en historisk toppnotering med ett snitt på 1200 attacker per verksamhet och vecka.

Den mest utsatta branschen under perioden var utbildnings- och forskningssektorn där verksamheter i snitt drabbades av 2300 attacker per vecka under andra kvartalet i år, vilket är en ökning med 53 procent från samma kvartal 2021.

Fokus på ransomware

Den stora WannaCry-attacken som genomfördes i maj för fem år sedan bidrog i stort till att rita om hotlandskapet, då ransomware visade sig vara en av de allvarligaste verktygen för att utpressa såväl företag som statliga och offentliga verksamheter. I rapporten framkommer att var fyrtionde verksamhet världen över påverkats av Ransomware under andra kvartalet 2022, vilket är en ökning med 59 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Detaljhandel och grossister är den bransch som upplevt den största ökningen av ransomware-attacker med 182 procent från andra kvartalet 2021 till andra kvartalet 2022, då var femtiotredje verksamhet påverkades varje vecka. Den i snitt mest utsatta sektorn är dock statlig och militär verksamhet där var tjugofjärde verksamhet påverkats varje vecka under perioden.

Geografiskt har den största ökningen av ransomware-attacker skett i Latinamerika, där i genomsnitt var tjugotredje verksamhet drabbades varje vecka, en ökning med 43 procent på ett år. I Europa påverkas i snitt var sextiosjätte verksamhet varje vecka, vilket dock är nästan dubbelt så högt som i Nordamerika där var etthundraåttonde verksamhet drabbas varje vecka.

Förhindra ransomware-attacker

Det finns en rad åtgärder som kan vidtas för att skydda verksamheter mot ransomware-attacker.

  • Patcha: Det är inte ovanligt att cyberkriminella utnyttjar kända sårbarheter för att genomföra ransomware-attacker. Det är därför viktigt att hela tiden uppdatera och patcha system och programvara.
  • Segmentera: Genom att segmentera nätverk, med en stark brandvägg och IPS-skydd mellan nätverkssegmenten går det att förhindra att infektioner sprids över hela nätverket.
  • Granska: Granska noga dina säkerhetsprodukters policyer och övervaka kontinuerligt incidentloggar och varningar.
  • Revisioner: Rutinmässiga revisioner och penetrationstester bör utföras på alla system.
  • Principen om lägsta privilegier: Utgå från att användar- och mjukvaruprivilegier bör sättas så lågt som möjligt. Avgör också om alla användare måste ha lokala administratörsrättigheter på sina datorer, eftersom det ger cyberkriminella fler möjligheter att ta sig in.

Läs mer om hur du kan skydda dig mot cybersäkerhetsattacker i dokumentet Preventing the Next Cyber Attack

Written by 

Leave a Reply