VINTERN – EN UTMANING FÖR MARKNADSFÖRINGEN

Det gångna året 2020 har varit svårt för företag som sysslat med aktiv marknadsföring.
Det bör dock sägas att trots svårigheter har året 2020 – och pandemin – gett upphov till
ny affärsverksamhet. Samtidigt har många företag varit tvungna att fatta grova och tunga
beslut och se över sin verksamhet, samt göra distansjobben till ”vardag”. Vad hämtar då
den kommande vintern med sig ? Åtminstone vet vi, att världsläget just nu inte bringar
någon kvicklösning, utan de kommande månaderna kommer att vara utmanande.
Företagen bör se över sitt sätt att agera. Detta gäller sättet att sälja och marknadsföra.

HUR HAR DU ANPASSAT DIN MARKNADSFÖRING TILL RÅDANDE
FÖRHÅLLANDEN ? ”UP TO DATE” ?

Du har säkert redan fått gråa hår av kamoströtthet – vintern och mörkret tar sitt …
NU kan vi uppmana att bekanta Dig med cbd- oljeprodukterna. Detta p.g.a. att denna
naturprodukt enligt undersökningar har underlättat användares ångest och stress, utan att
förorsaka biverkningar. Du vet ju, att kamoströtthet förorsakas av minskat solljus och
bl.a. av det, att avsaknandet av morgonluset inte startar kroppen.
Lösningen till detta är klarljus. Ifall du alltså inte på morgonen får dig själv igång, kan
kan ljuset vara lösningen. Om naturprodukterna redan från tidigare är bekanta,
kan denna CDB- oljan hittas på bl.a. Royalqueenseeds – sidorna.

Samma gäller annonsering, frånsett Black Friday- kampanjerna. Vi råder annonsörer att
hålla sig till pigga färger, strikta format och korta texter. För övrigt lönar det sig att
följa den gamla regeln, d.v.s. att lämna ett fritt utrymme i reklamen eller annonsen,
så att budskapet i innehållet kan andas – space advertising. Man behöver inte alltid
sälja allt på en och samma gång – allt behöver inte heller sägas genast.

BLIR MARKNADSFÖRINGEN DIGITAL ?

Många lokala företag har redan med ilfart vakt att marknadsföra sig digitalt. För somliga
funkar det, men inte närstedes för alla. Vi bör komma ihåg, att det i många städer och
vida regioner finns LOKALTIDNINGAR med oerhörd substansräckvidd – dvs. en
kapacitet att nå befolkningen, Dessa lokalmedier – lokaltidningar, är ofta de ända
som berättar om det lokala i nutid. Lokala medier är dessutom oftast hemburna, du
får dem hem till dig. Detta betyder att den potentiella kunden, med eller emot sin vilja,
fysiskt berör denna media, bläddrar i den, för att sedan upptäcka även ER annons.

I den digitala världen handlar det om fler alternativ, och det enskilda alternativets
kostnader är på den lokala digitala nivån oftast lägre än vad den är då det handlar om
tryckt- , eller”printmedia”. Men få regioner har en digital media- eller basis som
med sin räckvidd skulle överträffa en lokal, tryckt (pappers-)media, en lokaltidning.
Detta är något vi ofta glömmer !

RESULTAT INNEBÄR FÖRSÄLJNING – ALTERNATIVET: LAPP FÖR LUCKAN

Alla företag är beroende av försäljning, det vill säga inkomster inkasso. Ett företag
lever inte på statssubventioner eller kommunala understöd. Nyckelregeln är, att ju
större affärsverksamheten är, desto mer behöver man försäljning för att garantera
bolagets vitalitet. Året 2020 har medfört problem för företagen p.g.a. faktum att
människor inte rör på sig som t. ex. År 2019.
Många företg har därför öppnat egna ”nätaffärer” i hopp om att rädda sin business.
Men då måste man komma ihåg att marknadsföring på denna altitud skall vara
konkurresnskraftig mot globala aktörers – man skall alltså vara lokalt stark !
Nätet skapar enorma möjligheter. Den som öppnar ”action” på nätet, bör verkligen
vara medveten om att det är något helt annat än att bedriva en ”stenrotsaffär” – en
klassisk butik. – Eller är det faktiskt så ?

En stenrotsaffär – en klassisk butik – är alltid synlig för förbipasserande, och
stundvis stiger någon in i affären för att inhandla något. Nöjda kunder kommer på
nytt på uppköp. Affären annonserar om specialerbjudanden på fönster, inne i
affären och någon annenstans. – Talar- och berättar man om erbjudanden och
specialpris i lokaltidningar, på företagets hemsidor eller på näthandeln?
Hur kan Du nå dessa ”bypassers”? Det är då vi talar i den digitala världen bl.a om
Google och Facebook, samt Instagram. Här är reklamer och annonser något som
fäster uppmärksamhet- precis som i det gamlatida butiksfönstret.
”Attention only”- leder inte alltid till köp, men alltid då och då blir någon tänd
och ivrig, klickar och ger sig in i butiken …

KOMMERSEN PÅ NÄTET FUNGERAR

Köpen via nätet ökar varje år, något som inte går att förneka. Dessutom finns det
ingen bransch eller näringsgren, där detta inte skulle vara ett faktum !
Det finns foretag, som enligt lagen inte får idka näthandel- varken sälja,
marknadsföra eller leverera. För alla andra är allt på nätet möjligt. Det gäller att
vara synlig, eller skapa synlighet på rätta ställen. – Har Du själv studerat vilka
digitala sajter och – sidor verkar på Ditt fysiska verksamhetsområde ?
Har Du varit i kontakt med dessa aktörer då det handlar om annonsering ?
Då kan Du uppleva något positivt – i form av en riktig överraskning !

Vi på ER- Tuki (ER- Stöd) producerar moderna tjänster för att befrämja synligheten.
Detta gäller såväl för service- som för företag med produktfösäljning.
Våra kampanjer har ett startskott på 1000 euro, en ”hundring” täcker inte denna
service. Vi besitter dock en 30 års erfarenhet av marknadsföring och försäljning,
och på nätet har vi agerat i över 20 år. Dessutom har nya digitala kanaler aldrig gått
oss förbi. Däremot har dessa kanaler blivit vardag för oss – och för våra kunder.

Written by 

One thought on “VINTERN – EN UTMANING FÖR MARKNADSFÖRINGEN”

Leave a Reply