Svenskt företag utvecklar tjänst kopplat till Galileo-satelliterna

Satellitnavigeringssystemet Galileo brukar beskrivas som Europas svar på GPS-systemet. Det ger oss positionsbestämning med meterprecision. En aktör som använder sig av systemet är det svenska SCIOR Geomanagement AB i arbetet med bygg- och anläggningsprojekt. För att öka exaktheten i positioneringen tar de Galileo-aktiverade mottagare till sin hjälp.

Genom att använda en Galileo-aktiverade mottagare på marken kan man öka antalet satelliter att koppla upp sig mot. Det, i sin tur, minskar den tid som krävs för att få en exakt position ända ner på centimeternivå. Flera företag har varit angelägna om att integrera tekniken i sina lösningar och erbjuda fördelarna till sina kunder.

Det svenska företaget SCIOR Geomanagement AB använder sig av flera teknologier i sin utrustning för att ta fram geografisk information, så som drönare, laserskanning, GNSS (Global Navigation Satellite Systems), samt kombinationer av dessa. Nu använder de sig även av Galileo-mottagare för att öka exaktheten i geografisk positionering.

På Intergeo-konferensen i Stuttgart presenterade SCIOR att de uppnått en avsevärt förbättrad prestanda samt flera andra fördelar i den dagliga verksamheten tack vare användningen av Galileo-mottagarna.

– Galileo har visat en tydlig förbättring i konstellationen av synliga satelliter och därmed en förbättring av den tid som krävs för att uppnå centimeternivå, säger Javier Corral, ingenjör på SCIOR Geomanagement AB.

De främsta förbättringarna har man sett på högre breddgrader och inom skogsmiljöer. Är man inte tillräckligt nära en referensstation är användningen av GNSS tillsammans med Galileo i skogen ibland det enda sättet att uppnå en tillfredsställande prestanda.

SCIOR’s demonstration av fördelarna med att använda Galileo på högre breddgrader och i svårare miljöer kan bli en inspiration för andra företag som arbetar i liknande miljöer. Dessutom kommer prestandan att bli ännu bättre de kommande åren när antalet Galileo-satelliter ökar och når FOC (Full Operation Capability). Det gör att användare kan få en ökad positionsnoggrannhet och tillgänglighet på kortare tid.

Written by 

Leave a Reply