Balans mellan jobb och fritid viktigt för nyutexaminerade

När nyutexaminerade får svara på vad som är viktigt i deras framtida yrkesliv hamnar balans mellan jobb och fritid i topp tillsammans med tillgång till kompetensutveckling. Att arbetsgivaren har hög status hamnar i botten på listan. Akavia, tidigare Jusek och Civilekonomerna, som gjort undersökningen menar att organisationer som vill vara attraktiva måste erbjuda både balans och utveckling.

– Arbetsgivare som vill attrahera och behålla akademiker behöver både erbjuda en bra balans mellan arbete och fritid och möjligheter till utveckling. De som investerat i sin utbildning vill inte bara få utväxling i form av en hög lön, säger Sofia Hylander, sakkunnig på Akavia.

I en ny undersökning från Akavia har totalt 2 221 nyutexaminerade studenter svarat på frågan om vilka faktorer de tycker är viktiga i deras framtida karriärer. I topp hamnar balans mellan arbetet och fritid följt av möjligheter till kompetensutveckling och trygga anställningsvillkor. Nära häften tycker att dessa faktorer är helt avgörande. Att arbetsgivaren har hög status anses minst viktigt.

Att just balans mellan jobb och fritid hamnar högt kan kopplas samman med att många nyutexaminerade jobbar övertid en genomsnittlig vecka och att negativ stress är relativt vanligt. Hälften uppger att de arbetar fler timmar än de är anställda för och fler än var tionde uppger att de nästan alltid upplever negativ stress i arbetet.

– Nyutexaminerade akademiker vill ha jobb där de får möjlighet att utveckla sin kompetens samtidigt som de vill få tid och energi till fritidsaktiviteter. Resultaten pekar på att fler arbetsgivare måste erbjuda en bättre balans mellan arbete och fritid samt en minska stressen på jobbet, säger Sofia Hylander.

Se tabell över faktorer längre ner, där också skillnader mellan kvinnor och män samt utbildningsgrupper ingår.

Om undersökningen

I urvalet ingår jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare under 36 års ålder som tagit examen under 2017-2018. 2 221 har besvarat undersökningen, svarsfrekvensen uppgick till 32 procent. Undersökningen genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Jusek under 2019.

Om Akavia


Fackförbundet Akavia bildades den 1 januari 2020 av tidigare Jusek och Civilekonomerna. Akavia samlar 130 000 jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer och är näst största förbund i Saco.

Tabell 1 Hur viktiga är olika faktorer för den framtida yrkeskarriären?

Helt avgörande faktorer Kvinnor Män
Ranking Faktor Andel som tycker faktorn är helt avgörande Ranking kvinnor Andel som tycker faktorn är helt avgörande Ranking män Andel som tycker faktorn är helt avgörande
1 Balans mellan arbete och fritid 49% 2 51% 2 45%
2 Möjlighet till kompetensutveckling 48% 3 48% 1 48%
3 Trygga anställningsvillkor 47% 1 53% 6 38%
4 Frihet under ansvar 44% 5 43% 3 44%
5 Verksamhet i linje med dina värderingar 43% 4 48% 7 35%
6 Utvecklas inom min expert/specialistroll 43% 6 43% 4 43%
7 Motiverande/inspirerande ledarskap 36% 7 39% 8 31%
8 En konkurrenskraftig lön 35% 8 31% 5 41%
9 Flexibel arbetstid 28% 9 29% 9 27%
10 Att få samarbeta med andra 27% 11 26% 10 27%
11 Kreativa arbetsuppgifter 25% 13 25% 11 26%
12 Kollektivavtal 25% 12 26% 12 22%
13 Kunna bidra till en bättre värld 24% 10 27% 13 20%
14 Möjlighet att bli chef 12% 14 9% 14 16%
15 Arbeta utomlands 5% 15 4% 15 7%
16 Att arbetsgivaren har hög status 5% 16 4% 16 7%

Tabell 2. Hur viktiga är olika faktorer för den framtida yrkeskarriären för olika utbildningsgrupper?
(Andel som svarat att faktorn är helt avgörande)

Totalt Jurist Ekonom IT-akademiker Personalvetare Samhällsvetare Kommunikatörer
Möjlighet till kompetensutveckling 48 48 50 50 48 47 45
Möjlighet att bli chef 12 8 18 9 10 7 8
Utvecklas inom min expert/specialistroll 43 42 43 44 39 44 46
Arbeta utomlands 5 4 7 4 3 4 6
Kunna bidra till en bättre värld 24 16 20 18 27 36 33
Verksamhet i linje med dina värderingar 43 34 41 31 49 52 49
Flexibel arbetstid 28 25 30 37 29 23 25
Kreativa arbetsuppgifter 25 17 24 37 23 24 45
Balans mellan arbete och fritid 49 50 46 52 55 47 49
Ett motiverande ledarskap                                         36 31 41 34 34 30 40
Att få samarbeta med andra 27 17 29 26 31 25 26
Frihet under ansvar 44 35 51 40 42 35 45
Att arbetsgivaren har hög status 5 3 7 5 4 3 2
Kollektivavtal 25 16 20 19 34 32 33
Trygga anställningsvillkor 47 40 43 47 55 55 49
En konkurrenskraftig lön 35 31 42 38 33 26 33

Written by 

Leave a Reply