Fler IT-varumärken hållbarhetssatsar för att klara tuffa krav i TCO Certified

Allt fler inköpare ställer hållbarhetskrav i upphandlingar. Det motiverar IT-industrin att prioritera hållbarhetsfrågor och varumärkena Ciara och Inforlandia är de senaste i raden som anpassar sin produktion för att möta de tuffa kraven i TCO Certified.

Kanadensiska myndigheter har under mer än 20 år ställt krav på TCO Certified och 2018 beslutade den kanadensiska regeringen att kraven skulle utökas till att omfatta fler produktkategorier. Det ledde till att varumärket Ciara tog steget att ansöka om certifiering enligt TCO Certified. 

Ett varumärke som börjar använda TCO Certified åtar sig att arbeta långsiktigt och ambitiöst för att IT-produkterna de tillverkar ska få en hållbar livscykel. Kontinuerliga förbättringar krävs hos både varumärkesägaren och underleverantörerna för att produkterna ska få behålla sina certifikat. TCO Certified fungerar som ett ramverk som styr arbetet och underlättar framsteg. 

I november 2019 var godkännandeprocessen för Ciara klar och certifikat utfärdades för två stationära datormodeller. Det gör Ciara till det första kanadensiska varumärket som klarar de tuffa kraven i TCO Certified.

Roch Brunet, Product Manager, PC Systems hos Ciara Technologies har koordinerat arbetet. Han säger att Ciara fick göra en hel del anpassningar för att klara hållbarhetskraven, både i företagskulturen och leverantörskedjan. De upptäckte att TCO Certified är långt mer omfattande än ISO 9001 och ISO 14001, som organisationen redan uppfyllde. De har behövt göra ändringar i arbetssätt och skapat nya policyer för antikorruption, socialt ansvar och ansvarsfull anskaffning av mineraler, som publicerats på deras webbplats och kommunicerats till medarbetare och leverantörer. 

– Under certifieringsprocessen etablerade vi system och strukturer som är nödvändiga för att förebygga olyckor och missförhållanden som skadar både företag och samhällen. Ett exempel är skadliga ämnen, där vår organisation är mer medveten än någonsin om farliga substanser som inte ska finnas med i vår tillverkning, säger Roch Brunet. 

Han fortsätter: 

– Trots utmaningarna fanns en stark enighet i högsta ledningen att vi skulle fortsätta processen och göra ett antal förändringar. Det krävdes hårt arbete men nu är vi stolta över att ha nått vårt mål att certifiera stationära datorer enligt TCO Certified. 

Även det portugisiska varumärket Inforlandia höjer sin ambitionsnivå inom hållbarhet och har nyligen fått en bildskärmsmodell certifierad enligt TCO Certified. Victor Hugo Ferreira, Technical Project Manager på Inforlandia, kommenterar: 

– TCO Certified är en av de mest efterfrågade certifieringarna bland våra kunder. För att möta kraven i upphandlingar ansökte vi om certifiering och vi är nu glada och stolta att en av våra bildskärmsmodeller klarar alla krav i TCO Certified, generation 8.

I TCO Certified finns krav på att en representant för ledningen ska finnas tillgänglig för att diskutera hållbarhetsfrågor och nödvändiga förbättringar med TCO Development. I samtalen har Inforlandia och TCO Development identifierat utvecklingsområden och Inforlandia kommer fortsätta att arbeta med dessa även efter att certifikatet nu är utfärdat.

Victor Hugo Ferreira säger att Inforlandia var tvungna att göra en hel del justeringar för att klara kraven i TCO Certified och att synen på hållbarhet inom Inforlandia förändrades under certifieringsprocessen. En resa har påbörjats, och den kommer pågå under lång tid. 

– Nästa steg för oss är att certifiera fler produktkategorier och vi har redan ansökt om certifiering av stationära datorer och bärbara datorer, säger Viktor Hugo Ferreira.

I nuläget är fler än 3 500 produktmodeller från 26 varumärken certifierade enligt TCO Certified. Du hittar dem alla i vår Product Finder.

Written by 

Leave a Reply