Ny undersökning: Svårt att rekrytera IT-personal

IT-personal är ett av de bristyrken där arbetsgivare har svårast att rekrytera, exempelvis säkerhetsexperter, nätverksadministratörer och supporttekniker. Det visar en ny kompetensbristundersökning från ManpowerGroup, där Experis ingår. Även förra året var IT-personal bland de största bristyrkena i Sverige.

Situationen är faktiskt ganska allvarlig. Den stora bristen på personer med spetskompetens inom vissa IT-områden gör att vi ser en ökad efterfrågan från företag som vill satsa på egna IT-utbildningar för att säkra kompetensförsörjningen, säger Per Johansson, vd på Experis.

Sex av tio arbetsgivare har svårt att rekrytera

Mer än sex av tio, 64 procent, av arbetsgivarna uppger att de upplever att det är svårt att hitta kompetent personal. IT-personal kommer på tionde plats över bristyrken. Vid en internationell jämförelse så är det dock något enklare för svenska arbetsgivare att rekrytera dessa yrkesroller.

– När efterfrågan på IT-talanger är stor även internationellt så händer två saker. Dels blir det svårare att locka till sig de globala talangerna, dels riskerar vi att vår tillgängliga arbetskraft flyttar utomlands. Därför är det viktigt för svenska företag att satsa på sina arbetsgivarvarumärken, säger Per Johansson.

Nio av tio planerar för att vidareutbilda medarbetarna

ManpowerGroups rapport Skills Revolution från 2019 visade att hälften av arbetsgivarna i Sverige, 51 procent, tycker att det är svårt att utbilda medarbetare i de tekniska färdigheter som krävs för att klara kompetensförsörjningen. Trots svårigheterna planerade hela 91 procent att vidareutbilda sin personal.

– Vår tids stora utmaning ligger i förmågan att snabbt kunna anpassa den kompetens vi har till samhällets digitalisering och övriga utveckling. Arbetsgivare behöver stötta sina medarbetare i att utveckla deras kompetenser för att organisationen ska vara fortsatt konkurrenskraftig, säger Per Johansson.

Bilagor:
• Tipslista: 7 sätt att framtidssäkra er kompetens
• Om undersökningen Talent Shortage
• Om undersökningen Skills Revolution

Tipslista: 7 sätt att framtidssäkra er kompetens

 1. Låt ledarskapet visa vägen
  Förändringsresan sker genom chefen. Låt chefen visa vägen genom att skapa förutsättningar för en kultur där innovation och lärande står i fokus.
 2. Etablera en kompetensstrategi
  Uppgifter och kompetensbehov förändras snabbt, och de organisationer som inte har en strategi för att hänga med riskerar att halka efter. En sådan strategi bör kartlägga behoven av utbildning, rekrytering, tillfällig arbetskraft eller att förflytta kompetens inom företaget.
 3. Prioritera jämställdhetsarbetet
  Målet för alla arbetsgivare måste vara att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att utvecklas och göra karriär. Arbeta aktivt med att främja jämställdhet på arbetsplatsen för att ta tillvara på all tillgänglig kompetens och skapa nöjda medarbetare.
 4. Fokusera på framtidens medarbetare
  År 2025 kommer två tredjedelar av den globala arbetsstyrkan att utgöras av Millennials och Generation Z, som har andra krav på sina arbetsgivare. Bli en attraktiv arbetsgivare genom att möta gruppernas behov, bland annat genom att erbjuda flexibla arbetslösningar.
 5. Kartlägg potentialen
  Undvik att bygga kunskapssilos och använd de kompetenser ni redan har genom att hjälpa medarbetare att byta roller eller arbetsuppgifter. Genom att använda tester, data och analys kan arbetsgivare se till att rätt kompetens hamnar på rätt ställe inom organisationen.
 6. Skräddarsy utbildningar
  Utveckla kompetensen hos de medarbetare ni redan har med skräddarsydda utbildningsinsatser. Främja också en kultur av ett ständigt lärande i organisationen, som bidrar till att ni snabbare kan möta omvärldens nya krav.
 7. Satsa på mjuka förmågor
  Mjuka förmågor, som exempelvis kommunikations- och samarbetsförmåga, är ofta svårare att utveckla än tekniska färdigheter. Organisationer behöver därför anpassa sina rekryteringsstrategier för att fånga upp kandidater

Om undersökningen Talent Shortage
ManpowerGroups kompetensbristundersökning Talent Shortage baseras på intervjuer med 44 000 arbetsgivare i 43 länder. I Sverige har 1 000 intervjuer genomförts. Läs mer om undersökningen samt de internationella resultaten här.

Om undersökningen Skills Revolution 4.0
Skills Revolution är en årlig rapport från ManpowerGroup som undersöker hur automatiseringen påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden. I 2019 års undersökning “Skills Revolution 4.0 Humans Wanted: Robots Need You”, deltog 19 000 arbetsgivare i 44 länder.

Written by 

One thought on “Ny undersökning: Svårt att rekrytera IT-personal”

Leave a Reply