Tre av tio tänker byta jobb i början av 2020

Svenskarna är sugna på att inleda det nya decenniet med att byta jobb, visar Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life. Hela 29 procent uppger att de helt säkert tänker byta jobb det närmaste halvåret. Dessutom funderar ytterligare 31 procent på att byta jobb, vilket innebär att hela sex av tio går i tankarna på att inleda det nya året med att byta arbetsgivare. Dessutom är män är något mer bytesbenägna än kvinnor.

Home
ManpowerGroup

Tre av tio tänker byta jobb i början av 2020

2.1.2020 08:00:00 CET | ManpowerGroupDela

Svenskarna är sugna på att inleda det nya decenniet med att byta jobb, visar Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life. Hela 29 procent uppger att de helt säkert tänker byta jobb det närmaste halvåret. Dessutom funderar ytterligare 31 procent på att byta jobb, vilket innebär att hela sex av tio går i tankarna på att inleda det nya året med att byta arbetsgivare. Dessutom är män är något mer bytesbenägna än kvinnor.

– Arbetsgivarnas jobbprognoser må ha bromsat in något, men svenskarnas bytesbenägenhet står sig stark. Det är fortfarande arbetstagarnas marknad med låg arbetslöshet och stor kompetensbrist. Att byta jobb är också ett sätt att skaffa sig ny kompetens och hålla sig attraktiv på en arbetsmarknad i snabb förändring, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

Tre av tio, 29 procent, uppger att de helt säkert planerar att byta jobb det närmaste halvåret. Det är på samma nivå som jämfört med för ett halvår sedan, då också 29 procent ville byta jobb. Dessutom uppger 31 procent att de funderar på att byta jobb det närmaste halvåret, vilket är en minskning jämfört med förra undersökningen då 39 procent är sugna på att byta arbetsgivare. Totalt innebär det att sex av tio, 60 procent, går i tankarna på att byta jobb.
Män är något mer bytesbenägna än kvinnor, med 65 procent av männen som funderar på att byta jämfört med 55 procent av kvinnorna.

Positiv jobbprognos från arbetsgivarna inleder det nya året

När det gäller efterfrågan på arbetskraft så visar ManpowerGroups kvartalsvisa Arbetsmarknadsbarometer att svenska arbetsgivare förväntar sig inleda det nya året med en något ökad efterfrågan på arbetskraft. Sysselsättningstrenden ligger på +4 procent för det första kvartalet 2020. Framför allt i tjänstesektorn, byggbranschen, energisektorn, gruvnäringen, tillverkningsindustrin samt hotell- och restaurangbranschen är efterfrågan på arbetskraft störst.

– Övergripande ser vi en positiv jobbprognos för inledningen av det nya året från svenska arbetsgivare. Samtidigt är kompetensbristen ett stort problem. Därför krävs systematiska åtgärder för att brygga gapet mellan arbetssökande och de som behöver arbetskraft, så att vi är väl rustade inför en möjlig lågkonjunktur. Annars riskerar arbetsmarknaden att stå inför en ökande arbetslöshet och en stor kompetensbrist på samma gång, säger Mikael Jansson.

Written by 

Leave a Reply