Svenska B2B-företag i ny undersökning: ”Ekonomiskt lönsamt med hållbarhet”

Idag är arbete med hållbarhet mer eller mindre en hygienfaktor och något som många svenskar och företag ser som en självklarhet. Dessutom pekar allt mer på att det är lönsamt ur ett såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Men hur långt har B2B-företagen kommit? Fler än åtta av tio uppger att de har en hållbarhetsstrategi implementerad och bara en av tio menar att de inte har det eftersom det inte är lönsamt.

Hållbarhet är inte enbart för större industrier. Det visar bank- och finansgruppen Sveas rapport Digital försäljning till företag. Där har fler än 500 B2B-företag svarat på frågor gällande deras inställning till arbete inom ämnet. Rapporten visar att 74 procent av svenska B2B-företag tillämpat en hållbarhetsstrategi. Nästintill åtta av tio svarar att den inrättats då det är viktigt att ta sitt ansvar. Samtidigt menar strax över hälften av de svarande att det är ett krav från samarbetspartners.

Det är dock inte enbart moral och ett rent samvete som står bakom strategiarbetet. Var tredje svarande uppger att en hållbarhetsstrategi innebär ekonomisk lönsamhet. Bara var tionde uppger att det inte för med sig någon lönsamhet.

– Hållbarhetsarbete innebär ofta effektiviseringar av olika slag. Det kan vara allt från att se över belysningen och pappersförbrukningen till logistikplanering och resor i tjänsten. På så vis leder det vanligtvis till minskade kostnader för företaget likväl som minskat klimatavtryck, vilket givetvis bara är positivt, säger Thomas Svensson, Partner manager och e-handelsexpert, Svea Ekonomi.

Arbete för minskad klimatpåverkan

Det finns ett brett spann av åtgärder företag kan ta till för att minska klimatpåverkan. Nästintill hälften uppger att de väljer hållbara transporter såsom tåg eller andra miljöklassade fordon. Närmare fyra av tio menar även att de aldrig använder större förpackningar än nödvändigt för att inte ta upp transportutrymme. Samtidigt som 31 procent tycker att produktion i Sverige är viktigt.

– Att effektivisera logistik och transport är något som inte bara är viktigt för e-handlare. Det är också de åtgärder som flest B2B-företag valt att vidta. En annan aspekt att tänka på är att försöka vägleda sina kunder till rätt köp och på så sätt minska antalet returer”, säger Thomas Svensson, Partner manager och e-handelsexpert, Svea Ekonomi.

Topp fem vanligaste klimatåtgärderna hos B2B-företag:

1. Välja hållbara transporter

2. Inte använda större förpackningar än nödvändigt för att maximera transportutrymmet

3. Bedriva all produktion i Sverige

4. Guida kunderna till rätt köp för att minska returerna

5. Aldrig emballera produkter i onödan

Om undersökningen


Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 23 maj till 11 juni 2019. Totalt har 501 telefonintervjuer genomförts med vd:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Ta del av rapporten i sin helhet

Bilaga

Har ert företag upprättat en hållbarhetsstrategi?

Totalt
Ja 74 %
Nej 20 %
Vet inte 6 %

Varför har ert företag upprättat en hållbarhetsstrategi?

Totalt
Vi tycker att det är viktigt att ta vårt ansvar 76 %
Det är krav från samarbetspartners 55 %
Det är ekonomiskt lönsamt 28 %
Annat 7 %
Vet inte 1 %

Varför har inte ert företag upprättat en hållbarhetsstrategi?

Totalt
Det är för tidskrävande 23 %
Har inte hunnit/under utveckling 12 %
Det är inte ekonomiskt lönsamt för oss att jobba med hållbarhet 10 %
Vi ser inga fördelar med hållbarhetsarbete 10 %
Vi kan inget om hållbarhet 6 %
Vi är för små 5 %
Vi bryr oss inte om hållbarhet 3 %
Annat 24 %
Vet ej 17 %

Vad av följande gör ditt företag för att minska er klimatpåverkan?

Totalt
Väljer hållbara transporter, t.ex. tåg, miljöklassade fordon, cykelbud 45 %
Använder aldrig större förpackningar än nödvändigt för att inte ta upp onödigt transportutrymme 36 %
Har all produktion i Sverige 31 %
Vi guidar våra kunder till rätt köp för att minska antalet returer 31 %
Emballerar aldrig våra produkter/varor i onödan 30 %
Använder bara miljömärkta förpackningar 21 %
Vi klimatkompenserar 21 %
Vi gör inget aktivt för att minska vår klimatpåverkan 3 %
Annat 31 %
Vet inte 3 %

Written by 

Leave a Reply